Работа в мрежата на МСС


МСС-България, като клон на Международна социална служба, може да:

  • предоставя социални доклади на българските съдилища за деца и родители в чужбина;
  • съдейства за издаване на акт за раждане на дете в чужбина;
  • консултира семейства в транс-гранична ситуация по правни и други въпроси;
  • подпомага разрешаването на семейни конфликти чрез международна семейна медиация;
  • информира за детското и семейно право в други държави;
  • посредничи между съдилищата и социалните служби в България и техните аналогични структури в чужбина.

В България

Терапевтична резидентна грижа
ресурсна страница

Глобална мрежа на МСС