1 юни в с. Балван

Центърът за обществена подкрепа- Велико Търново, управляван от Международна социална служба-България, организира празник за децата в с. Балван по случай Първи юни – Международния ден на детето. В празника взеха участие ученици от ОУ „Св. Иван Рилски”  и девойки от Кризисния център. На тържеството присъстваха учители и Кметът на селото.

Празникът протече със забавни за децата игри, танци, рисунки и състезания. Девойките от Кризисния център представиха два танца по собствена хореография. Децата искрено се радваха и забавляваха заедно и благодариха на специалистите от Центъра. Всяко дете получи индивидуален подарък и пакет с лакомства.

За добрата организация и прекрасния празник екипът  на Центъра за обществена подкрепа получи поздравления и благодарности от Кмета на с. Балван, от Директора на ОУ „Св. Иван Рилски” и Управителя на Кризисния център.


 • Горе

  Международна социална служба - България
  (МСС България)

  Централен/административен офис (счетоводство и личен състав):
  гр. Велико Търново 5000
  ул. „Поп Харитон“ № 4, офис 2,
  тел./факс: (+359) 62 600 038
  Е-mail: mss-iss@iss-bg.org

  Адрес на управление:

  гр. Велико Търново 5000
  ул. „Поп Харитон“ №4, етаж 1, офис 2

   

  Офис в София/Работа по международни случаи:

  гр.София 1000
  бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 5,
  вх. В, ет. 4, ап. 14,
  телефон: (+359) 2 988 86 24
  факс: (+359) 2 983 39 34
  E-mail: miglena_bald@yahoo.com

   

  $("a.fancybox").fancybox(); //$(".imgresp img").addClass("img-responsive"); $('body').scrollspy({ target: '.bs-docs-sidebar', offset: 40 }); $('[data-clampedwidth]').each(function () { var elem = $(this); var parentPanel = elem.data('clampedwidth'); var resizeFn = function () { var sideBarNavWidth = $(parentPanel).width() - parseInt(elem.css('paddingLeft')) - parseInt(elem.css('paddingRight')) - parseInt(elem.css('marginLeft')) - parseInt(elem.css('marginRight')) - parseInt(elem.css('borderLeftWidth')) - parseInt(elem.css('borderRightWidth')); elem.css('width', sideBarNavWidth); }; resizeFn(); $(windowi-cript"> $("a.fancybox").fancybox(); //$(".imgresp img").addClass("img-responsive"); $('body').scrollspy({ target: '.bs-docs-sidebar', offset: 40 }); $('[data-clampedwidth]').each(function () { var elem = $(this); var parentPanel = elem.data(' hrefz"tetvWidth); }v=7]m = $(tъect > ъectfunchlocefz"tetvWid {"templ_="cass=".llsp'marginLef="tes);} var blocrayn = function () { var sidtPamoveAttr(script"Int(elem.csadding'ma220nt(elem.csdurass="'map> nt(elejQco">ar parent = $(pfz"tetvWid { $('[dataif (jQco">ainLef= = $(pTopid >sadding)ejQco">a) -a-nas/">З'pedwds-d(durass=");a-cseejQco">a) -a-nas/">З'pedwdsOut(durass="); v); t(elejQco">a) -a-nas/">З'pe a)qui/, avWidthкmate({ = $(pTop: 0}, durass="); elem =turnerty="; v) m.cs$r el'marg)qui/, avWidt - paa'pe llspdth ubref(1) + '"addiadding().>З v,ap> ); =turnerty="; }ta(' hurl" conten/ на