д-р Събина Събева, изп.директор на МСС – България, представи Рамката за качество на социалните услуги на Първия годишен форум на доставчиците на социални услуги в София

Д-р Събина Събева, изп.директор на Международна социална служба – България, представи Рамката за качество на социалните услуги и основните акценти в нея, касаещи мониторинга на качеството и елементите на качество, които ще се проследяват на първата годишна среща на доставчиците на социални услуги.

Форумът се проведе на 4.06.2018 г. в гр. София. Това е първото подобно събитие и се организира от Столична община и 30 неправителствени организации с подкрепата на Посолство на Република Франция, Френски културен институт и Лайънс клуб.

Във форума участваха 70 представители на социални услуги, неправителствени организации, изследователи, социални работници и представители на държавни институции. Бяха представени 16 добри практики на доставчици и социални услуги.

Събитието беше открито от кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова. Приветствие отправи г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, която прочете и поздравителен адрес от министър Бисер Петков.

На форума присъстваха г-жа Албена Атанасова, заместник кмет на Столична община, д-р Лилова, председател на ДАЗД, г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания, г-жа Ева Жежчева от кабинета на Омбудсмана на РБ, представители на АСП, доставчици на социални услуги и неправителствени организации.

В обръщението си при откриването на Форума, кметът на СО, г-жа Йорданка Фандъкова сподели че той е резултат от процеса на диалог, който Общината има със своите партньори от неправителствения сектор, в основата на който стои качеството на подкрепата за нуждаещите се. Кметът поздрави участниците и ги насърчи да се развиват и да предоставят все по-добри резултати ориентирани към ползите за отделния, човек който ползва услугата.

Г-жа Росица Димитрова сподели удовлетворение от това, което прави София, както и посочи, че подходът на партньорство и диалог е приложен от МТСП и при изготвяне на концепцията за новия закон за социалните услуги.

Г-жа Албена Атанасова посочи, че отношенията между общината и доставчиците на социални услуги са като в едно голямо семейство, което работи заедно и се стреми непрестанно да подобрява качеството на работата си.

Надя Шабани от БЦНП сподели, че Форумът е резултат от партньорство между неправителствените организации и общината, което е залегнало в изготвеното и подписано Споразумение за сътрудничество за постигане на социална закрила и включване, чрез социални услуги. Надя Шабани посочи, че в Споразумението са залегнали сериозни ангажименти, които вече се изпълняват и че водещо е хората в града да получават все по-качествени и навременен отговор за потребностите си.

Според Мая Василева от НСОРБ НПО винаги са били носители на знание, опит и иновации в социалната сфера. Тя смята, че са нужни повече организации – доставчици на социални услуги и каза, че ще представи Рамката на заседанието на НСОРБ и пред останалите общини.

Галя Маркова от Ноу- хау център към НБУ постави акцент върху значението за качеството на социалните работници, както и за нуждата да се партнира с университетите за развитие на нужните за услугите знания и умения.