Дари

Подкрепете нашите усилия за осигуряване на качествена грижа за децата, които се отглеждат в 4-те Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), които организацията ни управлява в общините Търговище, Смолян и Плевен, както и за реализиране на дейностите ни в подкрепа на деца в риск, деца с увреждания и техните семейства.

Тази година ние се нуждаем от средства за:

  • провеждане на стоматологично лечение на децата в ЦНСТ- 2000 лв.;
  • поставяне на климатици в 2 спални и смяна на бяла техника в ЦНСТ-Плевен- 2400 лв.
  • частичен ремонт на 5 бани в ЦНСТ-Плевен- 2500 лв.
  • закупуване на уреди за рехабилитация (проходилка и вертикализатор) за деца до 12 години с двигателни увреждания в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Слънчоглед“, София – 1500 лв.;

 

 

Нашите дарителски сметки са:

Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG51UNCR70001501019638
BIC: UNCRBGSF

 

Централна кооперативна банка АД
IBAN: BG83CECB979010G3809700
BIC: CECBBGSF

Благодарим Ви!