Дари

Подкрепете нашите усилия за осигуряване на качествена грижа за децата, които се отглеждат в 4-те Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), които организацията ни управлява в общините Търговище, Плевен и Смолян, както и за реализиране на дейностите ни в подкрепа на деца в риск, деца с увреждания и техните семейства.

Тази година ние се нуждаем от средства за:

  • провеждане на стоматологично лечение на децата в ЦНСТ- 1500 лв.
  • организиране на лагери в планина и на море за децата в ЦНСТ в Смолян и Търговище - 2000 лв.
  • закупуване на уреди за рехабилитация (проходилка и вертикализатор) за деца до 12 години с двигателни увреждания в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Слънчоглед“, София – 1500 лв.;

 

Нашите дарителски сметки са:

Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG51UNCR70001501019638
BIC: UNCRBGSF

 

Благодарим Ви!