Деца от ЦНСТ-Смолян се учат как се отглеждат дървета

На 16.05.2017г. децата от двата центъра за настаняване от семеен тип към КСУДС- Смолян по инициатива на Южноцентрално горско предприятие гр. Смолян посетиха разсадника в с. Смилян, общ. Смолян. Там те се запознаха с начина, по който се сеят семената, обработката им и получаване на посадъчен материал. Децата и младежите имаха възможност да се научат как се отглеждат бял бор, черен бор, смърч, арония, липа и декоративни храсти. Всяко от децата пося дърво и се включи в обработката на посетите площи. След това те участваха във викторина и получиха книжки и лакомства.