Методични материали

Downloads

„ Терапевтична“ резидентна грижа. Модел на грижа, прилаган в ЦНСТ за деца без увреждания, управлявани от МСС-България
размер: 4129 KB
Функции за изпълнение
размер: 847 KB
Позитивно възпитание
размер: 736 KB
Кой съм аз. Пътят към идентичността.
размер: 1646 KB
Терапевтична резидентна грижа. Обзор на същуствуващата резидентна грижа.
размер: 1727 KB