Можем да бъдем полезни като даряваме времето и енергията си!

През м. Април 2017 г., в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи - Велико Търново започна кампания за набиране на доброволци, които да участват в групови занятия с потребителите на социалната услуга. От края на месеца двама млади хора започнаха да подпомагат провеждането на различни групови дейности, като „Петъчно ателие”, насочено към развитие на творческите заложби на децата, социализиращи мероприятия и други.

За последните два месеца с помощта на доброволците бяха организирани и проведени пет групови занимания с деца със специални потребности и деца от общността. Благодарение на усилията и времето, което отделят доброволците, дори за този кратък период, в децата се наблюдават позитивни промени в уменията им за общуване- те приемат по-добре нови хора, по-добре разговарят с възрастните и помежду си.