МСС-България получи благодарствено писмо от доц.д-р Иванка Стоянова- зам.-декан на факултет Стопански към ТУ-Габрово

Днес, 11 юли 2018 г., МСС-България получи благодарствено писмо от доц.д-р Иванка Стоянова - зам.-декан на факултет Стопански към ТУ-Габрово. Писмото е по повод посещението на екип от Катедрата по Социални и стопански науки към ТУ – Габрово в  ЦНСТ за деца от 3 до 13 г. в Смолян, управлявано от организацията. Посещението се провежда в рамките на проект „Повишаване на нагласите за професионална реализация на студентите от специалност  „Социални дейности“  в социални услуги за деца от резидентен тип чрез развитие на проблемно-ориентирано обучение“.

В писмото се казва: „Изказваме искрена благодарност на любезните домакини от Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Смолян, за отзивчивостта, за вниманието и професионализма, които влагат в своята работа. На всички специалисти – за смелостта да изберат нелеката професия на онези, понякога невидими социални работници, които правят живота на уязвимите групи по-усмихнат и по добър. С пожелание за бъдещи съвместни инициативи и ползотворно сътрудничество!“