Отворено писмо на Коалиция "Детство 2025" по повод подадената оставка на зам.министър Р.Димитрова

Коалиция „Детство 2025” e структура от 16 граждански организации и мрежи, работещи с деца и семейства в цялата страна. Членове сме на различни Eвропейски мрежи, ангажирани с политиките за децата и семействата в ЕС и инвестираме собствен финансов, човешки и професионален ресурс в подкрепа на реформата за деинституционализация в България.

   Като партньор на Правителството в процеса на деинституционализация и участник във всички ключови работни групи по проблемите на децата, семействата и действията по извеждането на деца от институциите от резидентен тип, всички членове на Коалиция „Детство 2025“ сме разтревожени от подадената оставка на зам.-министър Росица Димитрова.

   Оставката на един от най-активните заместник-министри ще се отрази негативно на работата по множество важни процеси - Росица Димитрова ръководеше процеса по изработване на нов Закон за социалните услуги, който ще внесе дългоочаквани промени в социалната сфера. Освен това, за първи път бе изработена концепция на закон с активното участие на всички заинтересовани страни, по начин, по който министерството, до този момент, не беше работило. Този нов стил на работа в голяма част се дължи на г-жа Димитрова, която, за разлика от повечето зам.-министри, идва от практиката. Нейният стил на отвореност и партньорство е изключително рядко явление в администрацията и ние можем само да съжаляваме, че билет, закупен от безименен служител в министерството, се оказа от такова значение.

    Промените, които родителите на деца с увреждания искат, включват промяна на законодателство, нови услуги и много други неща, които имат нужда от стабилност и последователност в действията на администрацията, а не от медийни истерии и търсене на евтини скандали.

    Нашата практика показва, че смяната на зам.-министър означава спиране на всички проекти, по които той е работил за неопределен период от време. Практика, която веднага стартира - днес беше отменено първото заседание на работната група за развитие на услугата „заместваща грижа“, която би била в огромна подкрепа точно на родителите на деца с увреждания, давайки им възможност за редовни кратки почивки. Можем само да гадаем колко време ще мине, преди процесът да се възобнови. 

    Благодарение на г-жа Димитрова беше прието и решение да не се настаняват здрави деца в институции за бебета, решение, което ще доведе до развитие на работата и подкрепата за биологичните, приемни и осиновителни семейства.

   Като професионалисти, които подкрепят правителството, въпреки всички политически турбуленции, бихме искали да изкажем нашата благодарност към Росица Димитрова за нейните сътрудничество, прозрачност на работата и разбиране, що се отнася до най-добрият интерес на детето и неговото семейство.

 

С уважение,

Коалиция „Детство 2025“

Членове:

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

Българска асоциация на клиничните психолози

Български хелзинкски комитет

Български център за нестопанско право

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет

Сдружение „Еквилибриум“

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България

Сдружение SOS Детски селища България

Фондация „Полдер“

Фондация „За Нашите Деца”

Фондация „Карин дом”

Фондация „Лале”

Фондация „Лумос”

Фондация „Международна социална служба-България“

Фондация „Сийдър“

Надежда и домове за децата - клон България

Росица Богалинска-Петрова, член в експертно качество

Харалан Александров, член в експертно качество