Положителни резултати от работата на специалистите в Дневен център за деца с увреждания „Слънчоглед“, София

         Дете на 12 години с  диагноза ДЦП посещава ДЦДВУ ,,Слънчоглед“ от 4 години. Момчето не говори. На всички въпроси отговаря с „Да“. Специалистите от дневния център са работили с него чрез различни методи, за да може да изрази отрицание по алтернативен начин. Опитвали са да го накарат да каже ,,Не“, да замълчи, да направи намръщена мимика, да посочва с поглед на картончета с ДА/НЕ. Задавани са му въпроси, на които се очаква отговорът да бъде ,,Не“, но без резултат. Момчето показва, че има разбиране, но тъй като отговаря вербално на всичко с ,,Да“ е било трудно да бъде установено, кое му е приятно или неприятно, какво иска или не иска.

        В началото на месец март 2017г. екипът взе решение да опита да работи с детето чрез настолен комуникатор. Логопедът опрости използването на комуникатора, като го настрои само за отговор ДА/НЕ. Той обясни на детето кой бутон да натиска, ако иска да каже ,,Да“ (с изобразен палец нагоре) и кой за ,,Не“ (палец надолу). Когато специалистът разбра, че детето прави разлика между положителни и отрицателни отговори, но предвид спастичното състояние на мускулите на ръцете му е невъзможно да натисни правилния бутон,  той прецени, че може да хване ръцете на детето, да усети коя е ръката, която тръгва да натисне бутона и с лека помощ от негова страна момчето да натисне желания отговор. С такива подкрепа и чрез бутоните на комуникатора детето успя да отговори адекватно на всички въпроси.

        Сега вече е възможно с него да се води диалог. С помощта на настолния комуникатор то успешно изразява своите желания.