Представители на МСС-България участваха в първата Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване на общините

На 26 и 27 октомври в гр. Стара Загора се проведе първата Национална  среща на експертите по социални дейности и здравеопазване на общините, организирана от НСОРБ. В срещата взеха участие и изп.директор и ръководителят на направление „Развитие и управление на социални услуги“ на МСС-България. В рамките на срещата бяха представени добри практики на общините при реализиране на социалната им политика, бяха дискутирани въпроси, свързани с човешкия фактор в услугите, качеството на услугите, реформата в образованието и достъпът до образование на децата с увреждания, особено на тези, настанени в ЦНСТ и др.