Среща с г-жа Изабел Сомер, програмен директор на фондация „ Медикор“, Лихтенщайн

На 8 март 2017 г. г-жа Изабел Сомер, програмен директор на фондация „Медикор“, Лихтенщайн направи посещение на терен в община В.Търново, където проведе среща с директора на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ на общината- г-жа Росица Димитрова, ръководителите на Центровете за настаняване от семеен тип в община В.Търново, специалисти, провеждащи обучение и супервизия на персонала на ЦНСТ, както от екипа на МСС-България, така и от сдружение „Дете и пространство“, които партнират на МСС-България в работата с ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. Срещата е част от процеса на мониторинг на проект „За реална промяна в живота на децата, отглеждани в алтернативни форми на грижа, като резултат от процеса на деинституционализация в България“, изпълняван от МСС-България с финансовата подкрепа на фондация „Медикор“.

Г-жа Димитрова сподели задоволството на общината от предоставеното обучение и супервизия на ЦНСТ и заяви, че общината ще направи всичко възможно работата за професионална подкрепа на екипите на услугите да продължи и след приключване на проекта в началото на 2018 г. Ръководителите на центровете дадоха конкретни примери за постигнатите успехи и срещаните трудности в работата с децата. Специалистите от двете организации разказаха за промените, които наблюдават в работата с децата от страна на екипите в резултат от проведените обучения, групови и индивидуални супервизии.