Центърът за обществена подкрепа в гр. В.Търново отпразнува 10 годишния си рожден ден

На 20 ноември 2018 г. в залата на хотел „Алегро“, В.Търново екипът на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в гр. В.Търново  отпразнува 10 годишнината от разкриването му като държавно-делегирана дейност. Центърът се управлява от МСС-България вече 8 години на базата на три последователни договора с община В.Търново за възлагане управлението на външен доставчик.

Пред повече от 60 души, между които г-жа Р.Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община В.Търново, представители на системата за закрила на детето на местно и регионално ниво, партньори от социални услуги за деца и семейства в общността, ЦНСТ, представители на образователната система, кметове на населени места в общината и колеги от Центрове за обществена подкрепа от Търговище и Севлиево, също управлявани от МСС-България, екипът на Центъра представи накратко своята история и основни постижения.

Приветствие от името на кмета на община В. Търново, инж. Д. Панов, приветствие поднесе г-жа Р. Димитрова. Приветствия поднесоха и много колеги и приятели на услугата.

С много вълнение основните участници в създаването и развитието на услугите в ЦОП - г-жа Т.Калейнска, председател на Европейски информационен център „Отворена врата“-В. Търново, г-жа Р.Димитрова, д-р С.Събева, изп.директор на МСС-България и г-жа Катя Василева, началник ОЗД-В.Търново в периода 2001-2015 г. разказаха своите спомени за разработването и изпълненото на проекта, довел до създаването на ЦОП.

По повод на събитието на институции и отделни специалисти бяха раздадени почетни грамоти за  приноса им към работата на ЦОП.