За първи път децата от групата за ранно детско развитие в с. Градец, община Котел отбелязват празника на мама

На 8 март 2017 г. в с. Градец 15 деца на възраст 3-4 години от групата за образователна подкрепа към Центъра за работа с деца на улицата-Котел заедно с техните майки отбелязаха 8 март, като празник на мама.  Децата пяха, танцуваха и декламираха стихове за мама. Заедно с техните майки те играха на „Познай своето дете“. Всяко дете подари на мама, изработена от него кошничка с цветя от хартия. Празникът завърши с почерпка за всички. Майките изразиха своето възхищение от проведената работа с децата и напредъка, който се забелязва в развитието на всяко дете, въпреки малкия срок, от който групата съществува. Групата започна своята работа от началото на м.февруари 2017 г.