Заедно на лагер

От 7 до 11 юли т.г. 10 деца и младежи, настанени в ЦНСТ към КСУДС – гр. Търговище и 3 деца с увреждания, настанени в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в гр. Търговище бяха заедно на летен лагер в с. Кранево, общ. Варна. Лагерът бе организиран и проведен от екипа на Комплекса за социални услуги – Търговище.

В рамките на лагера децата бяха организирани две еднодневни екскурзии. Първата бе до гр. Бургас, където имаха възможност за първи път в живота си да плават с кораб. Те посетиха остров „Св. Анастасия“, където се запознаха с историята на местността и легендата за острова и получиха свидетелства за островитяни. Втората екскурзия бе до гр. Балчик, където видяха Ботаническата градина и Архикектурно-парковия комплекс „Двореца“ .

Този лагер бе за всички деца невероятно приключение и преживяване. Те пътуваха през цялото време с обществен транспорт, получиха нови знания за културни и исторически забележителности в тази част на страната.

Ежедневно провежданите разходки до морския бряг, спортните занимания и състезания спомогнаха за подобряване уменията на децата за работа в екип и за повишаване на толерантността между тях.