Илиян Кършев

Завършва висше образование, специалност „Право“, в Бургаски свободен университет през 2000 г. През 2001 г. преминава през редовния едногодишен задължителен стаж в Софийски градски съд.
В периода юли-август 2003 г. завършва интензивен курс по американско право в Правния факултет на Университета в Амстердам по програма на Колумбийския университет, САЩ (Columbia University, N.Y. USA) в областите на гражданското съдопроизводство, конституционното право, колизиите в правото, административното право, договорното право, правните изследвания и други.

Изпълнява функции като ликвидатор на приватизационен фонд „Енергоинвест холдинг“ АД в периода 2001-2002 година. От м. Юли 2002 г. работи като адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Сливен. От 2004 до 2012 г. е правен консултант на Камарата на архитектите в България. Член е на Борда на директорите на здравноосигурително дружество „Доброволна осигурителна мрежа-Здраве“ АД в периода 2004-2013 година.

През 2008 г. заедно с адв. Миглена Балджиева учредяват Адвокатско дружество „Кършев, Балджиева и Ко“. Като адвокат, Илиян Кършев работи основно в областите на търговското, административното, гражданското и данъчното право. 

Извън професионалните си задължения, адв. Илиян Кършев има сериозна ангажираност в неправителствения сектор. През 2004 г. става член на Българската асоциация по международно право (БАМП), а от 2006 членува в International Law Association (ILA) London.

През 2006 г. учредява Фондация „Детски правен център – България“, която работи в областта на правните изследвания и закрилата на децата.

От 2008 г. заема длъжността член и председател на Управителния съвет на Международна социална служба – България.