Годишни доклади

Downloads

Политика на МСС-България за закрила на детето
размер: 85 KB
Годишен доклад за дейността на МСС-България за 2022 г.
размер: 1848 KB
Годишен доклад за дейността на МСС-България за 2021 г.
размер: 2029 KB
Годишен доклад за дейността на МСС-България за 2020 година
размер: 928 KB
Годишен доклад за дейността на МСС-България за 2019 година
размер: 2403 KB
Годишен доклад за дейността на МСС-България за 2018 година
размер: 2585 KB
Годишен доклад за дейността на МСС-България за 2017 г.
размер: 2349 KB
Годишен доклад за дейността на МСС-България за 2016 г.
размер: 2185 KB
Годишен доклад за дейността на МСС-България за 2015 г.
размер: 2825 KB
Годишен доклад за дейността на МСС - България за 2014 г.
размер: 1868 KB
Годишен доклад за дейността на МСС - България за 2013 г.
размер: 3441 KB
Годишен доклад за дейността на МСС - България за 2012 г.
размер: 28 KB
Годишен доклад за дейността на МСС - България за 2011 г.
размер: 280 KB
Годишен доклад за дейността на МСС - България за 2010 г.
размер: 727 KB
Годишен доклад за дейността на МСС - България за 2009 г.
размер: 809 KB
Годишен доклад за дейността на МСС - България за 2008 г.
размер: 623 KB
Годишен доклад за дейността на МСС - България за 2007 г.
размер: 725 KB
Годишен доклад за дейността на МСС - България за 2006 г.
размер: 1920 KB
Годишен доклад за дейността на МСС - България за 2005 г.
размер: 184 KB