Местонахождение

Контакти

Адрес на управление/ административен офис (счетоводство и личен състав):

гр. Велико Търново 5000

ул. „Поп Харитон“ № 4, офис 2,
тел./факс: (+359) 62 600 038
Е-mail: mss-iss@iss-bg.org

 

Работа по международни случаи ( офис в София):

Гр. София 1000

бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 5,
вх. В, ет. 4, ап. 14,
телефон: (+359) 2 988 86 24

мобилен телефон: 0895662283

факс: (+359) 2 983 39 34
E-mail: miglena_bald@yahoo.com