Петя Димитрова

През 1999 г. завършва Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов със специалност „Счетоводство и контрол“, магистър.

От 1999 до м. юли 2004 г. работи като счетоводител в различни фирми.

От 2004 г. е главен счетоводител на Фондация „Международна социална служба - България”. Отговаря за цялостната организация и контрол на финансово-счетоводната дейност.