20 години фондация „Международна социална служба-България“

„Изминалите две десетилетия на съпричастност, професионализъм и всеотдайни усилия за оказване на навременна и целенасочена помощ напълно заслужено поставят „Международна социална служба-България“ сред лидерите в предоставянето на социални услуги в страната“ се казва в поздравителния адрес на Министъра на труда и социалната политика - Георги Гьоков до фондацията по повод 20 годишнината от нейното учредяване.

Празникът се проведе на 17 юни в гр. Велико Търново, където е учредена организацията. Събитието бе уважено от областния управител на област Велико Търново г-жа Людмила Илиева, зам. кметовете на общините Велико Търново и Севлиево - г-н Нейко Генчев и г-жа Красимира Йорданова, директорът на РДСП и ДСП-Велико Търново – г-жа Анжела Досева и г-жа Мая Пешева, г-жа Даниела Кичева, представител на МТСП, както и колеги от редица НПО, с които МСС-България си е партнирала през годините - сдружение „Дете и пространство“, Клуба на НСО-Търговище, „Институт за социални дейности и практики“ и др. На празника присъстваха и екипите на социалните  услуги, управлявани от фондацията в общините Велико Търново, Смолян, Севлиево, Търговище и Столична община.

Отбелязването на 20 годишнината бе посветено на родителите на деца с увреждания. Фондацията работи от 2005 г. с деца с увреждания, като до днес е подкрепила над 600 деца, младежи и техните родители. През тези години на срещи с родителите екипът на организацията си даде сметка за тяхната себеотдаденост, ежедневната борба, която водят детето им да достигне това, което могат другите деца, да има шанс да израсне и да бъде самостоятелно, бяхме свидетели на техните тревоги, надежди и мечти. Ето защо, специални гости на събитието бяха родители на деца с увреждания от община Велико Търново, Севлиево и Търговище.

За да засвидетелстваме нашето уважение и респект пред родителите, фондацията подготви  и представи филма „На родителите на децата с увреждания – с поклон и респект“, изработен от г-жа Мария Василева и фондация „Региони за европейско разширение“.

Фондацията получи поздравителни адреси от държавни институции – МТСП, ДАЗД, АКСУ, кмета на община Смолян - г-н Николай Мелемов, зам. кмета на Столична община – г-жа Албена Атанасова и  РДСП и ДСП-Велико Търново, както и от НПО – НМД, „ИСДП“, „Мисия „Криле“,  „Светът на Мария“, „За нашите деца“.