21 март-Световен ден на социалната работа!

Скъпи колеги – социални работници, психолози, социални педагози, логопеди, трудови наставници и всички вие, които с ежедневния си труд помагате на деца и семейства в нужда, на хора с увреждания, на хора, които срещат трудности да се справят с предизвикателствата на ежедневието си, на изпадналите в криза, на възрастните и самотни хора.

Целта на Световния ден на социалната работа е да популяризира в обществото социалната подкрепа и социалните услуги, както и да защити социалната справедливост и човешките права. Със Световния ден на социалната работа ние отбелязваме вашите постижения!

На този ден социалните работници по целия свят празнуват и популяризират приноса на своята професия за всеки човек, за семействата, общностите и обществото като цяло. Този ден се е превърнал и в празник на международната солидарност и сътрудничество между социалните работници по света. 

Всички ние продължаваме да се сблъскваме с нестабилност и предизвикателства, както у нас, така и в световен мащаб, включително войната в Украйна и нарастващата инфлация. Стойността на социалната работа за човека, семействата и общностите в тези несигурни и трудни времена е огромна. 

Като социални работници вие можете и продължавате да вършите жизненоважна работа! 

Тазгодишната тема на Световния ден е: „Зачитаме  многообразието чрез общи социални действия“. Темата идва от Народната харта на Международната федерация на социалните работници за нов екологичен социален свят, която насърчава различните общности по места да работят заедно за постигане на трансформационна промяна за всички, за да живеят „с увереност, сигурност и в мир в един устойчив свят“.

 Надяваме се, че ще отбележите Световния ден на социалната работа и когато се върнете на работното си място, като споделите опита си с колегите, както и какво означава за вас да работите в социалната сфера. 

И накрая бихме искали да ви пожелаем много здраве, нови сили, вяра, успехи и упоритост, за да продължавате да работите все така всеотдайно!

Български център за нестопанско право

Национална мрежа за децата

Сдружeние „ SOS -Детски селища-България“

Фондация „За нашите деца“

Фондация „Международна социална служба-България“

Фондация „Светът на Мария“