CLIP

Пилотна фаза - януари – ноември 2003;

Проекта фаза - 11 ноември 2003 - 31 декември 2006;

Продължение – 1януари - 31 октомври 2007 

Изпълнява се на основата на Меморандум за разбирателство между Българското и Швейцарското правителство (11 ноември 2003г.) в три пилотни общини – Ловеч, Севлиево и В. Търново, като обхваща 4 специализирани институции– ДОВДЛРГ за деца от 7 до 18 години, които се намират в тях.