Дневен център за деца и младежи до 20 години с увреждания

Ръководител: Пенка Гоева

Координати:
5400 Севлиево,
ул. „Васил Левски“ №11,
тел. 0675 32723, 0895662294,
е-мейл: dcdmu_sevlievo@abv.bg

Капацитет: 24 потребители