Дневен център за деца и младежи с увреждания

Ръководител: Искра Влахова, тел. 0895 662289

Координати на услугата (адрес, телефон, факс, мейл):
1606 София,
бул. „Цар Борис III“ №  128,
тел. 02/478 3635,
е-мейл: dcdu_mss@abv.bg

Капацитет: 35 потребители

Възрасттова група: деца от 3 до 18 години и възрастни от 18 до 35 години с различни по вид и степен на тежест увреждания

Специфични дейности (извън описаните в дефиницията или методиката).

Центърът, с подкрепата на Нов Български университет, работи с деца, които не могат да говорят, да управляват компютър с поглед. Това е алтернативен начин за комуникация и работа с компютър, при който се сканира зеницата на тези деца,  сканираният образ се ползва като "мишка" и детето фиксира икони, букви или символи и по този начин се изразява.