Две деца от ЦНСТ за деца без увреждания в гр. Смолян получиха първа награда и грамота от участие в общински конкурс

През м. декември 2021г. едно от момчетата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Смолян, спечели първа награда сред съучениците си от  седми клас в областен конкурс, организиран от община Смолян и Превантивно- информационния център по наркотични вещества. В същия конкурс друго момче от центъра е отличен с грамота за краснопис.

С подкрепата на екипа и в резултат от целенасочена и системна  работа през годината, момчетата бяха стимулирани да   усвояват знания  и да участват в конкурс на тема: “Моята литературна творба от български автор“. Техните усилия бяха оценени по достойнство с една първа награда и една грамота.

Творбите им са изложени в едно от фоайетата на община Смолян.

Едно от наградените деца е носител на множество грамоти, награди и отличия за участия в конкурси, олимпиади и състезания, като"Аз и буквите", "Аз и цифрите", "Млад математик" и други.