Какво правим в условия на извънредно положение за ползвателите и служителите в социалните услуги?

Спазвайте инструкциите за безопасност и търсете помощ, ако имате нужда. Това съветва д-р Събина Събева, изпълнителен директор на фондация „Международна социална служба“ – България.

Организацията е подготвена за подобен ситуцаии с текущата пандемия на коронавирус, защото в центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) принципно се прилагат много строги хигиенни мерки. В този смисъл, така дефицитните сега почистващи препарати и дезинфектанти не липсват, защото се поддържа необходимата наличност. Подобно на много други места обаче, липсват предпазни маски, които са изключително нужни както за служителите, така и за посетителите.

Новата обстановка изисква нови правила

„В момента тече реорганизация на начина, по който се извършват социалните услуги заради текущата обстановка. Тя е свързана ограничаването на достъпа на външни лица в центровете. Към момента външни хора работят само в ЦНСТ, където обаче се спазват всички изисквания за безопасност. По-възрастните служители са насърчени да използват отпуска, като ние се грижим във всички центрове да има пълноценно обслужване“, обяснява д-р Събева. „Идеята е да съчетаем грижата за хората с грижа за служителите“, допълва тя.

Центровете за обществена подкрепа са в готовност да помагат на самотни хора. „Ние сме в готовност да помогнем и в комплекса за социални услуги за деца и семейства в Смолян и Търговище. По молба на ръководителя на ЦНСТ за деца без увреждания във Велико Търново, ние предоставихме компютри, които да бъдат използвани за провеждане на дистанционно обучение на учениците“, обяснява д-р Събева.

Продължава наблюдението и на най-рисковите семейства, в т.ч. на многодетните семейства, чиито деца в момента са у дома и нуждите от храна се се увеличили.