Консорциуми за предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общините Шумен, Сливен и Русе

МСС-България бе партньор в консорциуми за предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общините Шумен, Сливен и Русе, в които водещи организации са съответно Институт за социални дейности и практики и КЕЪР Интернешънъл-България.

Основен ангажимент на организацията бе обучение, консултиране и супервизия на екипа на Комплексите за социални услуги в съответните градове в областта на приемната грижа, осиновяването, реинтеграция на деца в биологичното им семейство, подготовка на младежи от ДДЛРГ за напускане на дома и успешна професионална и социална интеграция.