МСС-България бе гост на тържество по повод напускането на приемна грижа на четирима абитуриенти в община Търговище

На 12 юни 2019 г. д-р С.Събева- изп.директор и М.Петрова - ръководител на направление „Разработване и управление на социални услуги“ на фондация „Международна социална служба-България“ бяха гости на вълнуващо тържество по повод навършването на пълнолетие или завършване на средно образование на четирима младежи, настанени под приемна грижа в община Търговище. Тържеството бе организирано от Областния екип по приемна грижа. В него гости бяха много приемни родители, голяма част от които бяха с децата, за които се грижат, г-жа Кр. Халачева- гл.секретар на община Търговище, h-k Б.Тодоров - нач.отдел  „Закрила на детето“-Търговище и г-н Билял Чолаков, администратор по проект „Приеми ме-2“ на община Търговище.

Приветствие към младежите поднесе г-жа Валентина Александрова- ръководител на Екипа по приемна грижа, а от страна на младежите – Шакир Кудретсевер. Шакир бе подготвил и своя авторска песен, с която поздрави всички приемни родители и която извика сълзи в очите на присъстващите.

Емоционални приветствия към младежите поднесоха и техните приемни родители.

От името на МСС-България говори г-жа М.Петрова, която изрази гордостта на организацията от развитието на приемната грижа и нейните постижения, които са видими именно чрез младежите, които напускат приемните си родители. Приемната грижа стартира с усилията на фондацията през 2007 г., набра скорост през периода 2009-2012 г. с проекта „Разширяване модела на приемна грижа в България“, реализиран с финансовата подкрепа на Уницеф и към момента получава подкрепа чрез провеждането на регулярни индивидуални супервизии на приемните семейства от област Търговище на базата на сключен договор с община Търговище.

Много емоции предизвикаха и посланията на две девойки, напуснали приемните си родители преди две и три години. Тези обръщения към младежите, напускащи приемна грижа, публикуваме в отделна новина.