Наблюдавано жилище за младежи, напуснали домовете за деца

Ръководител: Здравка Тенева-Николова

Координати на услугата (адрес, телефон, факс, мейл):
гр. Велико Търново 5000,
ул. Георги Измирлиев 15А, бл.2, ап.4;
тел. 062/670 239, 0893566344,
е-мейл: ng_vt@abv.bg

Капацитет: 4 потребителя

Специфични дейности (извън описаните в дефиницията или методиката)

Екипът на услугата оказва подкрепа на младежи, бивши потребители на “Наблюдаваното жилище”. Помощта е свързана основно с:

  • изготвяне на документи;
  • смяна на работа или квартира /ползване на периодични издания, Интернет, служебен телефон/;
  • проверка и справка на здравноосигурителен статус;
  • информация за различни услуги /битово – комунални, здравни/;
  • емоционална подкрепа при вземане на решения;
  • помощ и съдействие при изготвяне на курсови работи и реферати за продължаващи обучението си бивши потребители във ВУЗ.