Първо онлайн общо събрание на Международна социална служба

На 17 и 18 ноември 2020 г. се проведе общо събрание (International Council) на Международна социална служба, в която участваха представители на всички организации, членове на мрежата, от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия. За първи път в 96 годишната история на МСС, създадена през 1924 г. в Женева, срещата се проведе онлайн. С послания към участниците се включиха Кристоф Бернаскони, Генерален секретар на Хагската конференция по международно частно право, както и проф. Филип Жафе, член на Комитета по правата на детето на ООН. Специален фокус беше поставен върху работата на мрежата в условията на Ковид-19, която продължава да подкрепя и да съдейства на децата и техните семейства в транс-гранична ситуация, въпреки трудностите по време на пандемията, която все още продължава. Международна социална служба – България беше представена в общото събрание от адв. Илиян Кършев, председател на управителния съвет, и адв. Миглена Балджиева, ръководител на секция „Работа по международни случаи“.