Печатни материали

Downloads

Система на подходи за грижи в резидентни терапевтични заведения, обслужващи деца със сериозни поведенчески здравни потребности
размер: 164 KB
Терапевтична резидентна грижа за деца и младежи: Изявление на Международната работна група за Терапевтична резидентна грижа
размер: 1396 KB
Предоставяне на качествена резидентна грижа за младежи. Отговор на сексуалната експлоатация на нашите раними подрастващи, англ.
размер: 2188 KB
Работа с предизвикателни и разрушителни ситуации в резидентната грижа за деца: Споделяне на ефективна практика. Институт за социални грижи за високи постижения. Преглед на знанията 22. Резюме
размер: 629 KB
Терапевтичен подход към социалната работа в услугите за резидентна грижа за деца. Институт за социални грижи за високи постижения. Накратко 58, Май 2012
размер: 116 KB
Резидентна грижа 2006. Не е последно средство: Една интервенция за посрещане на потребностите на децата и младежите, англ.
размер: 663 KB
Комплексна травма при децата и подрастващите. Бяла книга на Националната мрежа за травматичен стрес у децата, САЩ, англ.
размер: 438 KB
Нови пътища за резидентната грижа, проф.Джим Англин, 2013, англ.
размер: 1019 KB