“Предоставяне на услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в община Търговище”

Заключителна част от проекта “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”

Проектът е с продължителност 15 месеца – 15 юли 2005- 30 септември 2006г.

Изпълнител на проекта е Консорциум от НПО, в който МСС- България е водеща организация.