“Превенция на трафика на хора чрез визуализация на модули за жизнени умения” – март – декември 2006 г.

МСС-България е партньор в консорциума съвместно с Агитпроп ООД и Българско Фотографско Сдружение, Британски съвет. Целите на проект са: Повишаване на нивото на информираност и на разбиране на темата "Трафик на хора" като цяло; Информиране за причините за трафика на хора, предоставяне на визуални превантивни модули, свързани с жизнени умения и информация за предлагани услуги и институции, работещи в сферата на борбата с трафика на хора; Подпомагане на хората, преживели трафик да подобрят своите жизнени умения с цел по-успешна реинтеграция в обществото.