През 2020 г. над 10 младежи, напуснали резидентна грижа, са потърсили подкрепа от екипа на Наблюдавано жилище – В.Търново

 И през 2020г. , както досега, екипът на Наблюдавано жилище-В. Търново (НЖ)  продължава да оказва подкрепа на младежи, които са напуснали социалната услуга, както и на такива които са били настКакто досега,анени в Център за настаняване ит семеен тип, но не са ползвали НЖ.

Младежите търсят екипа по различни поводи - да споделят лични успехи и постижения; да потърсят помощ и съдействие при решаване на възникнали проблеми; да намерят разбиране и съвет при болезнени лични преживявания.

През 2020 година е оказана подкрепа и помощ на повече от 10 младежи. Трима от тях са подкрепени при търсене и намиране на подходящо работно място, както и при изготвяне на необходимите документи за кандидатстване и започване на работа. Други младежи поради възникнал проблем са насочени към институции, медицински специалисти и т.н. Оказана им е помощ при попълване на документи, бланки и формуляри.

В офиса младежите получават емоционална подкрепа и съвет при вземане на важни житейски решения. Имат възможност да ползват местната преса и Интернет  за преглед на публикуваните обяви, служебен телефон за връзка с евентуални работодатели и наемодатели.