Проект за Изграждане на партньорска мрежа за социално включване - 2005/107-880

Европейска Комисия: Програма за партньорска мрежа –Компонент – Гражданско общество – България и Румъния. Водеща организация – GVC-Италия.

Преки бенефициенти: 2 български НПО: Международна социална служба- България;Сдружение „Дете и пространство” и 4 румънски  НПО - Сдружение „Чико”; Ром пентру ром, Санта Мария, Куадрифолио.

Бе направен анализ на потребностите, на добри практики, както и на местната политика по отношение социалното включване на уязвими деца във всяка от страните и регионите, където организациите са активни.

В резултат от изпълнението на проекта бе повишен капацитетът на българските и румънските организации за работа с деца в риск и семейства.