Програма Фар 2005/017-353.01.02 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”

Програма Фар 2005/017-353.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи"- 1.04.2008-31.05.2009 г.

„Инициатива за реформа в грижите за деца в община Ловеч", където МСС-България е партньор на водещата Асоциация „Знание" и има отговорности за закриване на ДДЛРГ за момчета чрез предоставянето на две нови услуги- Малък групов дом за деца от 3 до 9 години и от 10 до 15 години, както и Център за обществена подкрепа, консултиране относно методиката на работа, обучение, консултиране и супервизия на персонала.