“Развитие на приемна грижа в регион Враца“ – 2004-2005 г.

"Развитие на приемна грижа в регион Враца" – 2004-2005 г. на Държавната агенция за закрила на детето, финансиран от УНИЦЕФ. МСС-България бе партньор със сдружение "Дете и пространство" като подизпълнител на проекта в частта му "Обучение на осем екипа от специализираните институции на територията на регион Враца върху приемна грижа"-октомври 2005 г.