Център за обществена подкрепа

Управлява се пряко от Директора на КСУДС

Координати на услугата:
7700 Търговище,
кв.Запад 3,
Тел: 0601/ 6 1146, 0895662273,
е-майл: ksu_tg@abv.bg

Капацитет: 70 основни потребители

Специфични дейности /извън описаните в дефиницията или методиката/:

Група за взаимопомощ на осиновители и кандидат-осиновители. Групата е сформирана през 2013 г. Срещите на групата се провеждат на територията на Центъра веднъж на три месеца. По време на срещите се обсъждат теми по предварителна заявка на участниците или възникнали в процеса на работа. Предоставя се пространство за вентилиране на чувства и емоции.