Център за обществена подкрепа

Ръководител: Елена Костадинова, социален работник с ръководни функции

Координати:
4700 Смолян,
бул. България № 24, ет. 3,
тел. 0301/81771, 0301/81772,
факс 0301/81771,
е- mail: cop_smoian@abv.bg

Капацитет: 40 основни потребители

Специфични дейности (извън описаните в дефиницията или методиката):

 От 2015г. екипът прилага Информационната програма за родители в раздяла преди, по време и след развод.