Център за социална рехабилитация и интеграция

Ръководител: Десислава Хараланова, логопед с ръководни функции

Координати на услугата:
7700 Търговище,
кв.Запад 3,
тел. 0601/6 11 42, 0895662278,
е-мейл: csri_tg@abv.bg

Капацитет: 25 потребители