МСС-България отбеляза заедно с над 100 колеги от страната Световния ден на социалната работа

Днес, 19 март отбелязваме Световния ден на социалната работа!

Социалната работа е професионална работа за смели и силни хора. Това показа с успех второто издание на форума  „Смелост, солидарност, социална работа“, което се проведе в зала 10 на НДК. МСС-България заедно с още 6 НПО (фондация „За нашите деца“, фондация „Международна социална служба- България“, Национална мрежа за децата, фондация „Светът на Мария“ и SOS Детски селища – България, Коалиция „Детство 2025“ и НАСО) участва в организирането и провеждането на събитието.

Приветствие към участниците във Форума отправи зам.министърът на труда и социалната политика г-жа Елка Налбантова, г-н Г.Богданов и изп.директор на НМД. От името на г-жа  Н. Бачева , зам.кмет на Столична община прочете г-жа М. Йовчева, директор на Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, Столична община.

В срещата участваха над 100 социални работници и специалисти, представители на различни социални услуги от страната, които се опитаха заедно да намерят отговорите на въпросите: от какво зависи успехът на дадена интервенция в областта на социалните услуги и социалната закрила, защо все още образът на работещите в социалната сфера остава негативен, а професията не толкова желана или как да станем „По-видими, по-разбрани и по-успешни“.

Участниците в събитието дискутираха част от целите в „Стратегията за развитие на човешките ресурси в социалната сфера 2024-2030“, за да се опитат да дадат отговор на въпроса „За какво мечтаем като професионалисти и кои са пътищата, за да го постигнем“ .

Срещата завърши с представяне от г-жа Д. Ушколова, началник отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в МТСП  възможностите за повишаване на капацитета на съществуващата мрежа от услуги със средства от Европейския социален фонд и Плана за възстановяване и устойчивост.