Заедно ще се справим - съпричастност в дните на криза

Eкипът на Дневния център за деца с увреждания – гр. Севлиево,  в  условията на криза, прояви съпричастност към възрастните хора, ползващи услугите на Домашния социален патронаж на община Севлиево, както и към  родителите на деца, които ползват услугите на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, част от които е и Дневният център, като уши и дари над 200 предпазни маски. Платовете за изработката на маските са осигурени от членовете на персонала.