Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод

Какво представлява Контактният център за деца и родители?

Контактният център деца е безопасно, неутрално и приятелско място, където децата на разделени семейства могат да прекарват времето си с родителя, с когото не живеят, а понякога и с други членове на семейството. Това е място, което поставя на първо място потребностите на децата.

Какви са целите на Контактния център?

 • Минимизира риска от излагане на детето на конфликтни и криещи риск за безопасността му ситуации.
 • Помага на родителите, които са в конфликт, да регулират взаимоотношенията си и да се споразумеят. Центърът работи със семейството, за да насърчи позитивните контакти между детето и родителите и да подкрепи и да укрепи тези взаимоотношения. Винаги, когато е възможно, родителите се насърчават да преминат към саморегулация на контакта на детето с родителя, с когото то не живее.
 • Детето да бъде в безопасност по време на срещата и да не е изложено на неподходящи действия и разговори.
   

Към кого са насочени услугите?

Към родители след раздяла, в процедура на развод или след развод, при които има различни проблеми:

 • не могат да се споразумеят за това как да протичат контактите
 • няма къде да се провеждат срещите на детето с родителя, с когото то не живее
 • има прекъсване на контакта
 • съществуват опасения за благосъстоянието на детето  по време на срещата
 • родителят, с когото детето не живее, има интелектуално/физическо увреждане или психично заболяване
 • родителят, с когото детето не живее, е зависим от алкохол и/или наркотици
 • родителите и детето имат нужда от подкрепата на трето лице
 • съществуват неизкореними конфликти между родителите, засягащи децата
 • има история на домашно насилие или обстоятелства, при които има значим риск от домашно насилие
 • родителят, с когото детето не живее, има ограничени родителски умения
   

Какво се случва в Контактния център?

Най-важните хора в Контактния център (КЦ) са децата. Нашата цел е да създадем уютна и  приятна атмосфера, където вие и вашите деца може да се отпуснете и да се забавлявате. Центърът разполага с място за игри, с играчки и книги за деца от всички възрасти. Вие може да искате да донесете някоя любима играча на детето. Напитки или храни за детето могат да се внесат в КЦ, след предварително изразено съгласие от страна на родителя, с когото то живее, и уведомяване на ръководителя на КЦ.

В Контактния център работят обучени специалисти. Те са безпристрастни и не взимат ничия страна. Те спазват стриктно политика за конфиденциалност, както и политика за безопасност на децата при престоя им в Центъра.

Какви услуги предоставя Контактният център?

1.Наблюдаван контакт - Осъществява се при насочване на родителите от съда, когато това е вписано в съдебното решение. Наблюдението на контакта става от член на персонала на Контактния център, който пряко наблюдава и слуша детето. Всички срещи между детето и родителя, с който то не живее, се регистрират, като наблюденията се записват по начин, който отразява осигуряването на безопасността на детето и подкрепя плана за осъществяване на срещите. Наблюденията на екипа могат да бъдат предоставяни на оторизираните органи при поискване.

2. Подкрепян контакт - Осъществяват, когато това е вписано в съдебното решение или по заявка и на двамата родителите, когато няма съдебно производство и не е постановено решение. Този тип контакт също се осъществява в Центъра, но в помещението не присъства член на екипа на Центъра. Той е в непосредствена близост и е на разположение за оказване на помощ и на детето и на родителя при нужда. Подкрепяният контакт не се описва и докладва, освен, когато има риск от лошо отношение или насилие над детето.

3. Място за предаване и взимане на детето - Центърът може да играе ролята на приемно-предавателен център, където родители, които не искат да контактуват помежду си, могат да  оставят детето си за среща с другия родител и да го вземат в договорените часове. Този тип срещи се вписват само в Дневника на срещите.

Как са организирани посещенията в Контактния център?

Насочването към срещи в Контактния център става от съда, на базата на съдебно решение. Вие също, сам(а), може да подадете заявление за ползване на услугите на Центъра, след като сте постигнали  предварително договореност с Вашия (Вашата) бивш (а) съпруг (а)/партньор (ка) за ползването им. Заявлението може да се подаде лично в Центъра за обществена подкрепа или по е-мейл.

Преди първия контакт с детето в КЦ, ние ще Ви поканим да посетите Центъра, за да се запознаете с персонала и мястото, да получим от вас информация, която ни е нужна, за да организираме по-ефективно срещите с детето.

Най-често задавани въпроси:

Трябва ли да се срещна с  бившия си партньор, когато посещавам центъра?

Не, ако не искате. Родителите са отговорни за техните деца през цялото време, докато са в Центъра. Ето защо, Вие ще трябва да изчакате заедно с Вашето дете, докато Вашият бивш партньор дойде. Персоналът на Центъра може да се справи с предаването на детето, така че няма нужда Вие да се срещнете с бившия Ви партньор.

Какво се случва, ако не мога да дойда във времето, когато има уговорена среща?

Информирайте бившия си партньор и ръководителя на Центъра възможно най-рано.

Има ли нещо, което аз трябва да направя?

Тъй като това е специално време, което децата прекарват с родителя, с когото те вече не живеят, ние молим Вашите нови партньори да не идват в Центъра. Също така, молим да запазите разногласията, които имате с Вашия бивш партньор извън Контактния център. Не забравяйте, че Вашето дете също страда. Направете това време щастливо за него.

Има ли някакви правила в Центъра, които трябва да спазвам?

Възможно най-малко! Въпреки това, тъй като Центърът може да се ползва от няколко семейства по едно и също време, ние трябва да осигурим безопасността на всички присъстващи и да се съобразяваме с:

 • Родителите са отговорни за безопасността и надзора на децата си по всяко време, когато са в центъра.  Никое дете не може да бъде оставено без да придружавано от родител.
 • Едно дете може да бъде изведено от центъра по време на посещение, само ако това е посочено във декларация за съгласие, подписана от родителя, с когото детето живее;
 • Роднини или приятели могат да присъстват на срещите само, ако те са изрично посочени в съдебното решение или в подписана декларация от родителя, с когото детето живее.
 • Не трябва да има спорове пред никое дете. Обидно или агресивно поведение и расистки или други обидни забележки няма да бъдат толерирани. Ако родител има подобно поведение в КЦ, той ще бъде помолен да напусне.
 • Пушенето, употребата на алкохол и наркотици в Центъра са забранени. Лица, които са под тяхно въздействие няма да бъдат допуснати до помещенията;
 • Изключете мобилния си телефон, докато сте с Вашето дете.
 • Не водете в Центъра никакви домашни любимци. Не снимайте детето и не използвайте преносим компютър, освен ако другата страна или ръководителят на екипа са дали своето разрешение.