Център за обществена подкрепа

Наименование на услугата: Център за обществена подкрепа

Ръководител: Здравка Тенева-Николова 

Координати на услугата (адрес, телефон, факс, мейл):
гр. Велико Търново 5000,
бул. България 24,
тел. 062/602 604, 0893566344,
е-мейл: cop_vt@abv.bg 

Капацитет: 75 потребителя

Специфични дейности (извън описаните в дефиницията или методиката).

В работата си по подкрепа на деца и родители в процес на раздяла или развод екипът на ЦОП въведе в практиката си две нови услуги, разработени и апробирани от МСС-България в рамките на проект „Правосъдие-приятел на детето“ (2011-2015):  

"Информационна програма за родители в раздяла, преди, по време или след  развод". Програмата разглежда влиянието на раздялата и конфликтите между родителите върху децата и  предоставя съвети и подкрепа за това как родителите могат да  помогнат на децата си да се справят със своите чувства и реакции в тази ситуация.

"Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод". Контактният център деца е безопасно, неутрално и приятелско място, където децата на разделенисемейства могат да прекарват времето си с родителя, с когото не живеят, а понякога и с други членове на семейството. Това е място, което поставя на първо място потребностите на децата (те да бъдат в безопасност по време на срещата и да не са изложени на неподходящи действия и разговори. В същото време услугите на Центъра помагат на родителите, които са в конфликт, да регулират взаимоотношенията си и да се споразумеят. Центърът работи със семейството, за да насърчи позитивните контакти между детето и родителите и да подкрепи и да укрепи тези взаимоотношения.