Работа в мрежата на МСС


МСС-България, като клон на Международна социална служба, може да:

  • предоставя социални доклади на българските съдилища за деца и родители в чужбина;
  • съдейства за издаване на акт за раждане на дете в чужбина;
  • консултира семейства в транс-гранична ситуация по правни и други въпроси;
  • подпомага разрешаването на семейни конфликти чрез международна семейна медиация;
  • информира за детското и семейно право в други държави;
  • посредничи между съдилищата и социалните служби в България и техните аналогични структури в чужбина.

Дари

Подкрепете нашите усилия за осигуряване на качествена грижа за децата, които се отглеждат в 3-те Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), които организацията ни управлява в общините Търговище и и Смолян, както и за реализиране на дейностите ни в подкрепа на деца в риск, деца с увреждания и техните семейства.

Нашите дарителски сметки са:

Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG51UNCR70001501019638
BIC: UNCRBGSF

Благодарим Ви!

Терапевтична резидентна грижа
ресурсна страница

Глобална мрежа на МСС